Het Expertisecentrum Kantel is een unieke samenwerking tussen het Provinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt en experts in de verpleegkundige ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Ons doel is om zorg, welzijn en praktijk met elkaar te verbinden, zodat we de beste zorg kunnen bieden aan onze bewoners, cliënten en patiënten.

Samen willen we moeilijk hanteerbaar gedrag binnen de Vlaamse instellingen helpen aanpakken. Dit gedrag kan voor zorgverleners, zorgvragers en familie zeer frustrerend zijn. Wanneer we de zorgverleners hier leren mee omgaan gaat hun algemene tevredenheid omhoog wat de werking van het huis enkel ten goede komt.

Samen zoeken we naar een praktische oplossing die werkt. We zoeken mee naar de oorzaak van het gedrag en komen met een effectief plan van aanpak..

Samen komen we tot oplossingen die effectief zijn en de zorg belevingsgericht houden. We bieden het zorgpersoneel het gevoel van controle en beheersbaarheid van moeilijk hanteerbaar gedrag.

Expertisecentrum Kantel verzorgt trainingen aan professionals in de (ouderen)zorg, die steeds meer te maken krijgen met moeilijk hanteerbaar gedrag bij ouderen met dementie. Hiervoor werken we met diverse methodieken aansluitend aan de reeds gebruikte observatietechniek op de afdeling. Niet één methodiek maar de bewoner met zijn onbegrepen gedrag én zijn 'zorgen' staat bij ons centraal. Bij Expertisecentrum Kantel geloven we in het belang van een persoonsgerichte aanpak. We begrijpen dat elk individu uniek is, met zijn of haar eigen behoeften en uitdagingen. Daarom bieden wij maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op de specifieke eisen en doelen van onze klanten.

Ook de implementatie en verdere borging is voor ons een must om verdere successen te boeken. Het teamgedrag en de communicatie binnen het zorgteam is van enorm groot belang om positieve verandering te krijgen. Hier geven we de nodige ondersteuning rekening houdend met de visie en missie van de betrokken zorginstelling.

.

In partnerschap met
In partnerschap met