Inschrijven voor onze BelRAI HC opleiding 2024?
Ga  via Menu naar open vorming -> BelRAI Home Care opleiding

BelRAI-trainingen

BelRAI is een gestandaardiseerd beoordelingsinstrument dat gebruikt wordt in de gezondheidszorg en welzijnssector om de zorgbehoeften en functionele capaciteiten van individuen te evalueren. Het helpt zorgverleners bij het plannen van gepersonaliseerde zorg, verbetert de efficiëntie en kwaliteit van zorg, en ondersteunt beleidsplanning en evaluatie.

BelRAI-opleiding voor gebruikers:

Wij introduceren met trots de verschillende BelRAI instrumenten die zorgen voor een nauwkeurige beoordeling van zorgbehoeften. Elk instrument is ontworpen om aan specifieke behoeften te voldoen en om hoogwaardige zorg te waarborgen.

1. BELRAI SCREENER: De Eerste Stap naar Zorgbeoordeling

Niet iedereen met zorgbehoeften heeft nood aan een uitgebreide BelRAI beoordeling. De BelRAI Screener is speciaal ontwikkeld om te bepalen wie baat heeft bij een volledige beoordeling. Met de Screener kunnen we efficiënt vaststellen wie nood heeft aan een diepgaande evaluatie. Bovendien wordt de BelRAI Screener sinds 1 juni 2021 in Vlaanderen ingezet als inschalingsinstrument om te bepalen wie recht heeft op een tegemoetkoming binnen het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

2. BELRAI LTCF: Inzicht in Complex Zorgbehoeften in Residentiële Voorzieningen

De BelRAI LTCF biedt inzicht in het functioneren van personen met complexe zorgbehoeften in residentiële voorzieningen. Vanaf 1 juni 2023 is het gebruik van de BelRAI LTCF verplicht gesteld in woonzorgcentra in Vlaanderen. Dit instrument dient als een waardevol zorgplanningsinstrument binnen het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

3. BELRAI HOME CARE: Begrijpen van Complex Zorgbehoeften in de Thuiscontext

De BelRAI Home Care werpt licht op het functioneren van personen met complexe zorgbehoeften binnen de thuiscontext. In Vlaanderen is het gebruik van de BelRAI HC vanaf 1 juni 2023 verplicht voor de diensten voor gezinszorg; de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen; de OCMW's (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn) en Welzijnsverenigingen.
Dit instrument fungeert als een essentieel zorgplanningsinstrument binnen het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

4. BELRAI SOCIAAL SUPPLEMENT: Onderzoek de sociale context

Het BelRAI-Sociaal Supplement richt zich specifiek op het onderzoeken van de sociale context, informele zorg en leefomstandigheden van een individu. Het is ontwikkeld als een aanvullend instrument voor de bestaande BelRAI-tools, die zich primair richten op het fysieke, cognitieve, psychische en sociale functioneren van de persoon zelf. Door gebruik te maken van dit supplement kan de complexiteit van de zorgbehoeften van een persoon nog grondiger worden geanalyseerd. Het wordt altijd toegepast in combinatie met een ander BelRAI-instrument, zoals bijvoorbeeld de BelRAI-Screener of Home Care.

5. BELRAI PALLIATIVE CARE: Kwaliteit voor palliatieve patiënten

BelRAI PC is specifiek ontworpen voor de palliatieve fase, zowel thuis als in langdurige zorg. Het is vergelijkbaar met andere instrumenten, waarbij het zorgteam op basis van observatie en gesprek met de cliënt een multidisciplinaire vragenlijst invult.
De BelRAI Palliative Care is bedoeld voor trainers of indicatiestellers die al een opleiding hebben gevolgd in BelRAI LTCF of HC.  

BelRAI-protocol

Volgens het BelRAI-protocol hebben alle Belgische deelstaten overeenstemming bereikt om BelRAI te gebruiken als uniform beoordelingsinstrument binnen welzijns- en gezondheidssectoren. Het juiste gebruik van BelRAI is cruciaal voor betrouwbare gegevens en tastbare voordelen. Daarom is het essentieel dat elke BelRAI-gebruiker een geschikte opleiding volgt.

Onze BelRAI opleiding voor gebruikers voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. Gegeven door gecertificeerde BelRAI trainers.

2. Opleidingsonderwerpen omvatten essentiële gebieden:

- Introductie tot BelRAI

- Praktisch invullen van BelRAI-items

- Diverse BelRAI-resultaten en hun rol in het opstellen van individuele zorgplannen

- Implementatietips voor het naadloos integreren van BelRAI binnen uw organisatie

3. Interactieve sessies met maximaal 15 deelnemers per groep, voor een persoonlijke leerervaring.

4. Een complete opleiding van minimaal 3 dagen, inclusief 2 opleidingsdagen en 1 intervisiedag, verdeeld over twee halve dagen.

5. Ondersteuning na de opleiding: U heeft tot zes maanden na afloop toegang tot uw trainer voor al uw vragen.

Uw Certificering en Privacy Gegarandeerd

Na voltooiing van de BelRAI opleiding ontvangt elke deelnemer een officieel opleidingsbewijs van onze verantwoordelijke BelRAI trainer. Ter bevordering van kwaliteit en transparantie worden enkele gegevens verzameld in een overheidsdatabank, waaronder naam, voornaam, functie en een uniek deelnemersnummer. Uw privacy is belangrijk: uw gegevens worden alleen gebruikt om inzicht te krijgen in voltooide opleidingen en kunnen op uw verzoek worden aangepast of verwijderd.

Contact en Inschrijving

Sta klaar om uw zorgpraktijk te verbeteren met BelRAI. Neem contact op met ons om meer te weten te komen over onze BelRAI gebruikersopleidingen. Samen zetten we stappen naar betere zorg met behulp van BelRAI.