Disclaimer 
Expertisecentrum Kantel

Laatst bijgewerkt: 10/08/2023

De informatie op de website van Expertisecentrum Kantel (hierna genoemd "de website") is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is, kunnen we de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie niet garanderen. Het gebruik van de website en de inhoud ervan is geheel op eigen risico.

1. Geen professioneel advies

De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies of vervanging daarvan. Het is geen vervanging voor advies van gekwalificeerde professionals, zoals medische professionals, juridische adviseurs, financiële adviseurs, of andere experts. Het nemen van beslissingen op basis van de informatie op deze website gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

2. Externe links

De website kan links bevatten naar externe websites van derden waarover Expertisecentrum Kantel geen controle heeft. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of het beleid van deze externe websites. Het volgen van deze links is op eigen risico.

3. Geen garanties

Expertisecentrum Kantel geeft geen enkele garantie of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de website of de inhoud ervan. We kunnen niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos, veilig of ononderbroken zal zijn.

4. Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval zal Expertisecentrum Kantel of zijn functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website, de inhoud ervan of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5. Wijzigingen

Expertisecentrum Kantel behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de website, inclusief het privacybeleid, disclaimer en andere voorwaarden. Het is aan de gebruiker om regelmatig de website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

6. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, video's en audio, is eigendom van Expertisecentrum Kantel of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere manier te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Expertisecentrum Kantel.

7. Toepasselijk recht

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen. Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaren de gebruiker en Expertisecentrum Kantel zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals hierin uiteengezet.

8. Vragen en feedback

U kan steeds met ons contact opnemen via kantel@pivh.be.