FAQ

1. Wat is methodisch begeleiden van moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie?  

Methodisch begeleiden van moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie is een benadering waarbij professionals werken met personen met dementie die uitdagend gedrag vertonen. Het omvat het begrijpen van de oorzaken van het gedrag, het ontwikkelen van individuele interventies en het bieden van ondersteuning aan zorgteams.

2. Welke diensten bieden wij aan op het gebied van methodisch begeleiden bij dementie?

Wij bieden diensten aan zoals gedragsanalyse, functioneel gedragsonderzoek, opstellen van individuele zorgplannen, training voor zorgverleners en teamcoaching om het gedrag bij personen met dementie effectief te begeleiden. 

3. Wat is het SHOW-model en hoe kan het helpen bij het begeleiden van moeilijk hanteerbaar gedrag?

Het SHOW-model is een methodiek ontwikkeld door Expertisecentrum Kantel. Het staat voor Situatie, Handeling, Oorzaak en Werkplan. Dit model biedt een gestructureerde aanpak om moeilijk hanteerbaar gedrag te begrijpen en effectieve interventies te ontwikkelen. Het helpt professionals om de behoeften van individuen te achterhalen en te werken aan positieve gedragsverandering.

4. Hoe kan Expertisecentrum Kantel ondersteuning bieden bij het implementeren van het SHOW-model?

Expertisecentrum Kantel biedt verschillende vormen van ondersteuning, zoals trainingen, workshops en coaching, om zorginstellingen en professionals te helpen bij het implementeren van het SHOW-model. We delen kennis, tools en praktische richtlijnen om effectieve methoden voor gedragsbegeleiding te integreren in de dagelijkse praktijk.

5. Hoe kan Expertisecentrum Kantel zorgprofessionals ondersteunen bij moeilijk hanteerbaar gedrag bij specifieke doelgroepen, zoals mensen met dementie of psychische aandoeningen?

Ons centrum heeft expertise in verschillende doelgroepen, waaronder mensen met dementie en psychische aandoeningen. We bieden specifieke trainingen en begeleiding die zijn afgestemd op de behoeften van deze doelgroepen. We delen praktische strategieën, kennis over de specifieke uitdagingen en helpen professionals bij het ontwikkelen van een persoonsgerichte aanpak.

5. Kan Expertisecentrum Kantel ook maatwerkoplossingen bieden voor specifieke behoeften van zorginstellingen?

Ja, Expertisecentrum Kantel begrijpt dat elke zorginstelling unieke uitdagingen en behoeften heeft. Daarom bieden we maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op de specifieke situatie en wensen van de instelling. We werken nauw samen met de zorginstelling om een passende aanpak te ontwikkelen die aansluit bij hun doelen en prioriteiten. 

6. Biedt Expertisecentrum Kantel ook trainingen aan voor teams en teamgedrag?

Ja, naast individuele gedragsbegeleiding biedt Expertisecentrum Kantel ook trainingen en coaching op het gebied van teamgedrag. We helpen teams bij het ontwikkelen van effectieve communicatie, het omgaan met conflicten, het creëren van een positieve werkomgeving en het bevorderen van samenwerking om het welzijn van zowel het team als de individuen te verbeteren. 

7. Wat is BelRAI©?

BelRAI© staat voor Belgian Resident Assessment Instrument. Het is een gestandaardiseerd instrument dat wordt gebruikt om de zorgbehoeften en functionele status van ouderen en volwassenen met een langdurige zorgbehoefte te beoordelen. Het helpt zorgverleners bij het vaststellen van de individuele zorgbehoeften en het plannen van gepaste zorg en ondersteuning.

8. Waarom is het belangrijk om een BelRAI© Trainer in te schakelen?

Het werken met het BelRAI© instrument vereist een grondige kennis van de instrumenten en het begrip van de interpretatie van de verzamelde gegevens. Een BelRAI© Trainer kan zorgverleners helpen bij het ontwikkelen van de nodige vaardigheden en het vergroten van hun kennis, waardoor ze effectief en efficiënt kunnen werken met BelRAI© en de best mogelijke zorg kunnen bieden aan cliënten.

9. Voor welke BelRAI© trainingen zijn de trainers van expertisecentrum Kantel gecertificeerd?

Op dit moment zijn onze BelRAI© trainers gefocust op ouderenzorg en chronische zorg, zowel ambulant als residentieel. Onze trainers geven introductiemodules, opleidingsmodules en training rond BelRAI-screener, sociaal supplement, LTCF, HC en PC.

10. Krijg ik een officieel certificaat na het voltooien van een BelRAI© training?  

Ja, na het succesvol afronden van een BelRAI© training ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van hun deelname en voltooiing van de training. Dit certificaat kan worden gebruikt om de verworven kennis en vaardigheden aan te tonen aan werkgevers of andere relevante instanties. De gegevens van de deelnemer worden ook door de trainer verzameld in een centrale databank van de overheid om een overzicht te krijgen van de BelRAI© gebruikers die een volledige opleiding hebben gevolgd.